Salon Urody Desire Beauty Dorota Bernasz realizuje projekt pt. „Ułatwienie firmie Salon Urody Desire Beauty Dorota Bernasz działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia”

Numer projektu: RPWM.01.03.05-28-0099/20

Cel projektu: podniesienie zdolności Salon Urody Desire Beauty Dorota Bernasz do prowadzenia działalności w sytuacji ograniczeń związanych z pandemią COVID poprzez wdrożenie w okresie od grudnia 2020 do grudnia 2021 rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie na rynku oraz wprowadzenie nowej usługi, dzieki czemu firma uzyska dodatkowe możliwości funkcjonowania na rynku w sytuacji pandemii, a jej przychody wzrosną

Wartość projektu: 125 706,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 87 789,80 zł